Bergsodden Trangrud bru

 • Anlegg

  Område

 • Bane NOR

  Kunde

 • 2018

  Periode

 • 7 MNOK

  Verdi

161,199 km bru over bekk ved Bergsodden.

Utskifting av bjelkebru i stål med fastholdt spor med nytt ståltrau med spor i ballast på eksisterende landkar av stein. Nye betongtrau over landkar. Nye gangbaner med rekkverk i stål. Levering og montering av nytt ståltrau som heises inn på tilpassede lageravsatser. Fylling av ballast i nye trau og reetablering av spor med nye sviller på brua. Kabler legges tilbake i nye kabelkanaler på gangbane. Jording av nye konstruksjoner. Tilbake legging, justering og innmåling av KL. gangbane av betong under brua senkes ved å meisle bort betong og støpe ny armert påstøp. Mindre utgraving plasting og oppfylling på gangsti langs bekk nedstrøms for brua. Arbeid utført i togfri 48 timer.

181,169 km undergang gårdsvei ved Trangrud.

Utskifting av bjelkebru i stål med fastholdt spor med nytt ståltrau med spor i ballast på eksisterende landkar av stein med nye gangbaner med rekkverk i stål. Montering av nye lager på lageravsats. Montering av nytt ståltrau som heises inn på tilpassede lageravsatser. Fylling av ballast i nytt ståltrau og reetablering av spor med nye sviller på brua. Kabler legges tilbake i nye kabelkanaler på gangbane. Jording av nye konstruksjoner. Tilbake legging, justering og innmåling av KL. Utbedring av gårdsvei ved bru. Levering og montering av vegrekkverk på oppsiden av  brua langs gårdsveg. Arbeid utført i tog fri 48 timer.

Bergsodden Trangrud bru

Gå til prosjektside

 
 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras

Avdelingsleder Bru og Industri

+47 400 00 074

post@eiqon.no