HMS og Kvalitet

Vi skal ha en levedyktig bedrift som tilfredsstiller alle krav til HMS, kvalitet og miljø.

Vi skal drive virksomheten uten at ulykker, skader eller tap på det ytre og indre miljø inntreffer. Det vil si 0 fraværsskader og ingen skadelig utslipp til ytre miljø.

Vi vet at fokus på HMS, kvalitet og miljø har positiv innvirkning på vår produktivitet, lønnsomhet og konkurranseevne.

Vår markedsposisjon og omdømme sikres gjennom læring, god evne til erfaringsutveksling, kontinuerlig forbedring og fokus på HMS, kvalitet og miljø i hele virksomheten.

 

Team HMS og kvalitet

Vi har et faglig sterkt HMS og Kvalitet team i Eiqon. De jobber for et godt og trygt arbeidsmiljø, redusere sykefravær, heve motivasjon og produktivitet. Kvalitetskontroll på produksjon og kontinuerlig fokus på forbedringer er også en viktig del av arbeidet. Gjennom deres arbeid evner vi å både kutte kostnader og øke bedriftens lønnsomhet. Her er sikkerhet og kvalitet alltid i fokus!

Ansvar

Alle ansatte har ansvar for HMS, kvalitet og miljø. Ansvar for oppfølging ligger i linjeledelsen.

Styringssystem

Gjennom bruk av bedriftens styringssystem etableres prosjektspesifikke prosjektdokumenter som skal brukes aktivt av hver enkelt ansatt. Dette tilpasses det enkeltes prosjekts kundekrav. Dette bidrar til at HMS-, kvalitets- og miljømål nås og politikken blir etterlevd.

Kontaktpersoner

 

Emil

Daglig leder

+47 400 00 074

post@eiqon.no