Om Eiqon

 • Bygg og Anlegg

  Område

 • 330

  Ansatte

 • 600

  Omsetning mnok

 • Norge

  Tilstedeværelse

 • Kontakt oss

Eiqon er en bygg- og anleggsentreprenør som er nytenkende og løsningsorientert for fremtiden og våre kunder. Vi utfører oppdrag i hele Norge. Vi er organisert i to forretningsområder; bygg og infrastruktur. Vår majoritetseier er AF Gruppen.

Hovedkontor i Kjellstad Næringspark i Lier kommune.

Visjon

Vi skaper verdier som varer

Verdier

Eiqon er en ledende entreprenør innen sine fagfelt formet av entreprenørånd og gjennomførings- kraft. Eiqon har en verdibasert kultur med kjerneverdier fra etableringen i 2011 med fokus på livsforlengelse av konstruksjoner og rehabilitering til bygg av nye konstruksjoner som er varige. Kjerne- verdiene er selve fundamentet i virksomheten, og de preger alt vi gjør.

Gjennom prosjektvirksomhet skaper Eiqon verdier for medarbeidere, kunder, leverandører og eiere. Samtidig bidrar vi til å løse viktige samfunnsutfordringer. Vi er en del av AF Gruppen som «rydder fra fortiden og bygger for fremtiden» Eiqon bygger for fremtiden med fokus på varig verdi.

 

Til å stole på

Selskapets medarbeidere representerer virksomheten utad og skal være til å stole på til enhver tid.

 

Grundighet og hardt arbeid

Vi etterstreber alltid å sikre grundige forberedelser, klare beslutninger, komplett utførelse og pålitelig dokumentasjon.

 

Vilje til lønnsom vekst

Eiqon skaper verdier gjennom lønnsom vekst. Organisasjonen skal stadig utvikles, og vi satser på forretningsområder der vi kan oppnå konkurransemessige fortrinn.

 

Ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse

I Eiqon settes normene av ledere som går foran med sin tilstedeværelse og innlevelse. Vår organisering og kultur skal sikre alle medarbeidere relevant veiledning.

 

Frihet til å utøve entreprenørånd og disiplin i henhold til mål og krav

Eiqons desentraliserte beslutningsmyndighet gir medarbeidere rom til å gripe muligheter som driver selskapet fremover. Verdiskapningen skal ikke gå på bekostning av sikkerhet, etikk, øvrige mål og krav.

Hensikt, mål og verdier og Adferdskoden

Har du lyst til å jobbe med spennende og utfordrende prosjekter som krever krevativitet, godt samarbeid og engasjement? Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og er de som skal skape vår fremtid. Bli med oss i Eiqon!

Kontaktpersoner

 

Emil

Daglig leder

+47 400 00 074

post@eiqon.no