E6 Rentvannstunnel TBM Montasjehall

 • Anlegg

  Område

 • AF Anlegg

  Kunde

 • 11 MNOK

  Verdi

 • 2023-2024

  Periode

Eiqon har utført betongarbeid i tunnel for å bygge opp ca. 200 m montasjehall, samt levering og montering prefab betongelementer.

Bygget er en del av den nye vannforsyningen til Oslo (E6 Rentvannstunnel). Entreprisen skal bygge nytt overføringsanlegg for drikkevann fra vannbehandlingsanlegget på Huseby. Anlegget består blant annet av 11km med TBM tunnel (tunnelboremaskin), ca. 7km tunnel (boring og sprenging), overføringsledninger, tilkoblinger til eksisterende hovedledningsnett og eksisterende vannbehandlingsanlegg på Oset, pumpestasjoner (Alna drenspumpestasjon og Stubberud vannpumpestasjon) og rentvannsbassenger. Byggestart er mai 2022 med ferdigstillelse høsten 2027.​

Det ble utført betong arbeid for: dekke, vegger og gulv, samt en «vugge» som tunnelboremaskinen monteres i. Prosjekt basert i 3D modell.​

E6 Rentvannstunnel TBM Montasjehall

 • Prosjekt type: Tunnel
 • Støp: ca. 1.800 m3
 • Armering: 182 tonn
 • Forskaling: 800 m2
 • Prefab elementer: 16

Gå til prosjektside

 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras

Avdelingsleder Bru og Industri

+47 400 00 074

post@eiqon.no