Fyrstikkbakken 14

 • Bygg

  Område

 • AF Gruppen

  Kunde

 • 2021-2023

  Periode

 • 50 MNOK

  Verdi

Om prosjektet:

 • 160 leiligheter på Bryn i Oslo
 • Kort vei tIl T-bane og tog (ca. 250 meter)
 • Massivtre som hovedbyggemateriale (8 –10 etasjer)
 • Ca 36 p-plasser og 400 sykkelplasser
 • FutureBuilt/BREEAM Very good
 • Ferdigstilles 2. halvår 2023

Konseptet:

Miljøvennlig boligfortetting nær kollektivknutepunkt, der man legger opp til deling og sambruk som et bærende prinsipp. Prosjektet er tuftet på miljøvennlig arkitektur, og dyrker et inkluderende levesett. Prosjektet skal være et forbildeprosjekt både tanke på sambruk, bærekraft, fremtidens boformer og grønn mobilitet.

Fyrstikkbakken 14

 • Bruttoareal: 2 800 m2
 • Prosjekttype: Boligbygg
 • Antall leiligheter: 160
 • Støp: 3 200 m3
 • Armering: 500 tonn

Gå til prosjektside

 
 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras

Avdelingsleder Bru og Industri

+47 400 00 074

post@eiqon.no