Grytehullet bru

 • Anlegg

  Område

 • Statens Vegvesen

  Kunde

 • 13 MNOK

  Verdi

 • 2018-2019

  Periode

Eiqon Anlegg AS startet arbeidet med ny Grytehullet bru i 2018.  Her har vi ordnet med flytting og fundamentering av interimsbru. Vi har revet eksisterende bru med fundamenter og vi måtte bygge en midlertidig bru ca. 25 meter nedstrøms fra den gamle brua. Denne skulle brukes til midlertidig omkjøring for trafikken i anleggsperioden. Når den midlertidige brua var ferdig, ble trafikken flyttet  dit, og gamle Grythullet bru ble revet for å gi plass til byggingen av ny bru. Den gamle brua ble bygget på 60-tallet, og hadde ikke tilstrekkelig bæreevne til å tåle trafikken i dag, og måtte erstattes.

Brua som bygges er en samvirkebru med stålbjelker og betongdekke. Spennvidden er 26 meter lang. Vi har måttet erosjonssikret fundamentene slik at ikke elven vasker ut massene under fundamenter. Vi har montert 2 stk stålbjelker med høyde 1,8 meter, som ny bru som skal ha kurve, skal ligge an på.

Vi måtte også sprenge ca. 1000 kubikk med fjell for å etablerer en midlertidig omlegging av en kommunal veg på nordsiden av brua og nytt fundament/landkar for oppbygging av ny bru.

Grytehullet bru

 • Prosjekt type: Bru
 • Rivning av betong (tonn): ca. 150
 • Støp (m3): ca. 400
 • Armering (tonn): 50
 • Forretningsenhet:
  • Eiqon Anlegg AS

Gå til prosjektside

 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras

Avdelingsleder Bru og Industri

+47 400 00 074

post@eiqon.no