Hornsjøen dam

 • Anlegg

  Område

 • Løype Anlegg AS og Eidsiva

  Kunde

 • 2018

  Periode

 • 3 MNOK

  Verdi

Riving og bygging av dam i Oppland.

Spesielt forhold til ytre miljø, dam er i nasjonalpark som er kraftig beskyttet.

Hornsjøen dam

 • Prosjekt type: Dam
 • Støp (m3): 250
 • Armering (tonn): 20
 • Forretningsenhet: Eiqon Anlegg

Gå til prosjektside

 
 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras Ramazauskas

Driftsleder avd. Bru og Industri

+47 483 20 487

edgaras.ramazauskas@eiqon.no