OPS RV3/RV25 Løten-Elverum

 • Anlegg

  Område

 • Skanska Norge AS

  Kunde

 • 31,2

  Verdi mnok

 • 2018-2019

  Periode

Eiqon Anlegg AS fikk kontrakt å bygge 4 betong bruer for Skanska Norge AS i forbindelse med landets største vei prosjekt OPS Rv/25 Løten Elverum. Prosjektet startet i slutten av desember 2018 og alle bruene var ferdig støpt i August 2019. På Tønset bru var dekke støpen på hele 1000 m3 som alt ble støpt på en dag.

2 oktober 2019 var 3 av bruene i full drift, mens den siste bruen ligger midt i hoved traseen og vil bli åpnet samtidig som OPS prosjektet ferdigstilles.

OPS RV3/RV25 Løten-Elverum

 • Prosjekt type: Bru
 • Støp (m3):

  • K035 Tønset Bru 1761 m3

  • K085 Granerud Bru 1354 m3

  • K080 Anestad Overgangsbru 1310 m3

  • K001 Ommangsvollen Overgangsbru 1326 m3
 • Armering (tonn):

  • K035 Tønset bru 223,4 tonn
  skjærarmering 7464 stk.
  spennarmering 7516 mMN

  • K085 Granerud Bru 200 tonn
  skjærarmering 8462 stk.

  • K080 Ånestad Overgangsbru 174,8 tonn
  skjærarmering 10130 stk.
  spennarmering 2917 mMN
 • Spennarmering:

  • K035 Tønset Bru
  Veg på bru - ÅDT 9500
  Fartsgrense 60 km/h
  Veg under bru - ÅDT 8200
  Fartsgrense 90 km/h

  • K085 Granerud Bru
  Veg på bru - ÅDT 12000-20000

  • K080 Ånestad Overgangsbru
  Veg på bru - ÅDT 2900
  Fartsgrense 60 km/h
  Veg under bru - ÅDT 14000
  Fartsgrense 110 km/h

  • K001 Ommangsvollen Overgangsbru
  Veg på bru - ÅDT 2000
  Fartsgrense 60 km/h
  Veg under bru - ÅDT 8200
  Fartsgrense 90 km/h

Gå til prosjektside

 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras

Avdelingsleder Bru og Industri

+47 400 00 074

post@eiqon.no