Skjerpe bru FV 402

 • Anlegg

  Område

 • Statens Vegvesen

  Kunde

 • 2019

  Periode

Bygging av ny bru som erstatter eksisterende bru og gang- og sykkel bru på fv. 402 i Lillesand kommune. Eksisterende bru fikk skader under flommen høsten 2017.

Lengden på ny bru er i underkant av 22 meter og fundamenteres på stålrørspeler. Ved rivning av eksisterende entreprenøren også tatt hensyn til

trekkerør og kabler som går i gang og sykkelveien.

Skjerpe bru FV 402

 • Støp (m3): 316 m3 B45 Sv-Standard
 • Armering (tonn): 60,7 tonn Kamstål B500NC
 • Andre fakta:
  • 131 m Stårørspeler
  • 1530 m3 Forsterkningslag
  • 1750 m2 Slitelag fv. og g/s vei
 • Forretningsenhet
  • Eiqon Anlegg AS

Gå til prosjektside

 
 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras

Avdelingsleder Bru og Industri

+47 400 00 074

post@eiqon.no