Stien Bru FV 156

 • Anlegg

  Område

 • Statens Vegvesen

  Kunde

 • 2018-2019

  Periode

 • 7 MNOK

  Verdi

Stien bru på Fv. 156 (Rislandsveien) i Froland kommune ble høsten 2017 ødelagt av flom.

Ødeleggelsene var så store at brua ble bestemt revet og skal erstattes med ny.

 

Ny bru har økt spennvidde for å kunne gjenvinne opprinnelig elveløp.

Spennvidden er 25,0 meter og med føringsbredde 4,2 meter, total brubredde

inkl. rekkverk er 5,0 meter.

Landkar vest er fundamentert på peler.

Den nye broa tilfredsstille lastklasse BK10-60, samt SV12-65 og Sv12-100.

Stien Bru FV 156

 • Støp (m3): 250
 • Armering (tonn): 50
 • Andre fakta: Også spennarmering
 • Forretningsenhet
  • Eiqon Anlegg AS

Gå til prosjektside

 
 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras

Avdelingsleder Bru og Industri

+47 400 00 074

post@eiqon.no