Dam Olstappen

 • Anlegg

  Område

 • Eidsiva

  Kunde

 • 37

  Verdi mnok

 • 2018

  Periode

Øke flomkapasitet, samt å bedre stabilitet på OlstappenDam i Vinstravassdraget i Nord-Fron kommune. Eksisterende lamelldam støpes på nytt, flomløp etableres og nye pilarer støpes. Eksisterende segmentluke byttes ut, støttemurer på begge sider av dammen heves og betongkonstruksjoner rehabiliteres. Rivning for ombygging og rehabilitering.

Dam Olstappen

 • Rivning av betong: 600 tonn
 • Støp: 4000 m3 betong
 • Armering: 600 tonn
 • Forskaling: 120 000 m2
 • Stål montering: Luke 1 - 45 tonn, bruer over luke 1 og 2 - 30 tonn
 • Lengde stålbruer: 19 meter (luke 1), 10 meter (luke 2)

Gå til prosjektside

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras Ramazauskas

Driftsleder avd. Bru og Industri

+47 483 20 487

edgaras.ramazauskas@eiqon.no

Relaterte prosjekter