Gang og sykkelbru over E6 i Lillehammer

 • Anlegg

  Område

 • Statens vegvesen

  Kunde

 • 11

  Verdi MNOK

 • 2017

  Periode

Rivning av eksisterende gang- og sykkel bru samt levering og montering/oppsetting av ny bru i stål ved Lillehammer skysstasjon. Eksisterende bru var oppført i 1970 som bjelkebru med bjelker, pilarer, dekke og rekkverk i impregnert trevirke og pilarfundamenter i betong. Rekkverket er forhøyet. Arbeid er utført i og over Mesnadalsarmen(arm fra E6) som er sterkt trafikkert med en ÅDT på 12500 (7% tyngre kjøretøy).

Gang og sykkelbru over E6 i Lillehammer

 • Ny bru: 60 m lang og 4,3 m bred
 • Rivning bru: 30 tonn
 • Støp: 600 m3
 • Armering: 44 tonn
 • Stål montering: 66 tonn
 • Forskaling: 270 m2
 • Pillarer: 6 m (betonghøyde = 1 meter + stål høyde = 5 meter)
 • Støttemur: 5 meter
 • Forretningsenhet: Eiqon Anlegg AS

Gå til prosjektside

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner

 

Edgaras

Avdelingsleder Bru og Industri

+47 400 00 074

post@eiqon.no

Relaterte prosjekter